temel-header

btad 1

Anabilim dalımızda ülkemiz denizlerinde dağılım gösteren başta balıklar olmak üzere sürüngen, kuş ve memelileri içeren tüm omurgalılar hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Balık biyolojisi (büyüme, yaş tayini, üreme, diyet kompozisyonu vb.) ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen, kuş ve memelileri konularında uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile ön lisans ve lisans düzeyinde uygulamalı eğitime devam edilmektedir. Bunun yanı sıra ekonomik öneme sahip balık stoklarının yönetimi ve sürdürülebilir şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.
Balıkçılık Biyolojisi laboratuvarlarında özellikle balıklarda tür tayini, sindirim sistemi içeriklerinin tespiti, üreme şekilleri ve üreme ortamları ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi, metrik ve meristik karakterlerin tespiti ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla trol, uzatma ağı, ığrıp, gırgır gibi farklı örnekleme araçları kullanılarak elde edilen balık örnekleri amaca uygun olarak dondurularak ya da formalin solüsyonunda fikse edilerek laboratuvara getirilmektedir. Boy, ağırlık ölçümleri ve cinsiyet tayinleri yapılan balıklardan daha sonra yaş tayininde kullanılmak üzere otolitleri alınmaktadır. Alınan otolitler stereo mikroskop altında incelenerek bireylerin yaşları tespit edilmektedir. Çeşitli balık türlerine ait üreme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla dişi ve erkek bireylerden alınan ovaryum ve testislerde yıl içinde meydana gelen değişimler ile olgunluk durumları histolojik açıdan incelenmektedir. Ayrıca dişi bireylerin yumurta verimliliğini saptamak amacıyla ovaryumlar mikroskop altında incelenerek yumurta sayımları gerçekleştirilmektedir. Ergin balık üzerine yapılan çalışmalar dışında balık yumurta ve larvaları üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla arazi ortamından plankton kepçesi ile vertikal ya da horizontal olarak elde edilen plankton örnekleri laboratuvarda zooplankton materyalinden ayrılarak stereo mikroskop altında tür tayinleri gerçekleştirilmektedir bu sayede balık türlerinin üreme amacıyla hangi ortamları tercih ettiği ve üreme dönemlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek özellikle balıkların stok durumları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30