muze-header

header02E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Müzesi (ESFM), resmi olarak 19.03.2007 tarihli fakülte kurulu kararıyla kurulmuştur. Ancak müze materyallerinin oluşturulması, 1965 yılında Prof. Dr. Remzi Geldiay (1919–1989)'ın öncülüğünde Mektupçu'da (günümüzde DEÜ Devak Oteli'nin bulunduğu yer) Deniz Biyolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının kurulmasıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs'ın içsularında ve sahillerinde gerçekleştirilen bilimsel seferlerde toplanan ve tayin edilen türlere ait bireyler koruma altına alınmıştır. Buna ek olarak müzede, dünyanın çeşitli bölgelerinden müzeye bağışlanan çeşitli gruplara ait türler de saklanmaktadır. Müze resmi olarak kurulduktan sonra araştırma faaliyetleri kapsamında tayin edilen türlere ait bireylere kayıt numaraları verilmeye başlanmıştır. Müze, ülkemizde bu amaçla kurulan ilk müze olma niteliğindedir ve içerdiği materyal zenginliği, ülkemizin başka hiçbir müzesinde bulunmamaktadır.

hippocampusMüze, Ocak 2010'dan beri Smithsonian Enstitüsü tarafından yürütülen Registry of Biological Repositories'e kayıtlıdır. Ülkemizin sucul biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alındığı ve kalıcı bir şekilde muhafaza edildiği müzede, 1930 yılından günümüze kadar ülkemizin farklı bölgelerinden toplanmış çeşitli türlere ait bireyler bulunmaktadır. Müze koleksiyonu içinde fakülte öğretim üyeleri tarafından dünyada ilk kez tanımlanmış 31 türe ait tip bireyler (Holotip, Paratip ve Neotip) de bulunmaktadır. Bunlardan 1'i balık (Luciobarbus kottelati), diğerleri omurgasız türleridir.

Müze'de ayrıca 154 içsu balık türü, 120 deniz balığı türü, 300 fitoplankton türü, 50 sünger türü, 1010 Annelida türü, 900 Mollusca türü, 1220 Arthropoda türü ve 300 diğer omurgasız türü olmak üzere yaklaşık 4100 türe ait bireyler bulunmaktadır. ESFM'nin İçsu Balıkları Bölümü'nde ülkemizin 26 akarsu havzası içerisinde çeşitli habitatlardan toplanmış yaklaşık 46000 birey tasnif edilmiştir. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 236 içsu balık türünün 154'ü (toplam faunanın %65'i) müzede saklanmaktadır.

Müzede, denizlerimizde yaşayan omurgasız türlerinin büyük bir kısmı bulunmaktadır. Örneğin ülkemiz sahillerinde tespit edilen Polychaeta türlerinin %95'i, Crustacea ve Mollusca'nın ise %80'i müzede saklanmaktadır. Bu bireylerin büyük bir kısmı çeşitli bilimsel araştırmalara temel oluşturmakta ve karşılaştırma materyali olarak kullanılmaktadır. Müzedeki materyalin bir kısmı ayrıca Su Ürünleri Fakültesi'nde okutulan derslerin laboratuvarlarında örnek materyal olarak kullanılmaktadır. ESFM'nin ana hedefi, ülkemiz sularında yaşayan bütün türlere ait bireyleri uluslararası standartlara uygun olarak saklamak, bilimsel çalışmalara katkılar sağlamak, biyolojik zenginliğimizi ve önemini öğrencilerimize ve halkımıza anlatmaktır.labo

Şu ana kadar müzenin materyalleri kullanılarak toplam 75 uluslararası makale üretilmiş, bunlardan 55'i Science Citation Index kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktora tezlerinin biyolojik materyalleri de müzede kayıtlı olarak saklanmaktadır. Müze materyalleri daha önce MÖTBE binasında 2 büyük odada saklanmakta iken, materyaller şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi ve E.Ü. Fen Fakültesi Dekanlığı binasının altındaki depolarda bulunmaktadır. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı müze için bir yer arayışı içindedir. Uygun fiziki ortam ve personel sağlandığı takdirde müzenin ülkemizdeki ve dünyadaki öneminin artacağı düşünülmektedir. Şu anda sadece bilimsel çalışmalar için kullanılan müzede, ileriki yıllarda ziyaretçiler için bir sergi salonu düzenlenecektir.

Şu anda sadece bilimsel çalışmalar için kullanılan müzede ileriki yıllarda ziyaretçiler için bir sergi
salonu düzenlenecektir.

 

Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 35100, Bornova, İzmir.
Telefon/Faks: (0232) 311 17 34
E-posta: